close
Därför satsar vi på personlig coaching i webbstrategi
3 november, 20109Kommentarer

Därför satsar vi på personlig coaching i webbstrategi

Onsdagen den 3 nov 2010 lanserade vi på Webbstrategerna personlig coaching i webbstrategi. Vi tar steget från att vara en renodlad konsultbyrå till att bli personliga coacher. Vi har märkt att i de webbstrategiska projekten som vi genomför så är det nyckelpersonerna i företaget som sitter i centrum. De tillsammans med företagets kunder och övriga målgrupper. Dessa personer har en sådan potential. De kan så mycket – men vet ofta inte hur de ska använda sin kunskap. Det som saknas är modeller, tankesätt och fördjupad kunskap i hur webben kan påverka ett företags försäljning och affär.

Vi har också sett att många av de marknadschefer som går intensiv- och engångskurser i webbstrategi ofta tappar det egentligen värdet av utbildningen. Det är i regel upp till dem själva att förstå hur de nya kunskaperna ska användas i den egna organisationen. En del upplever det också obekvämt att diskutera sitt företag öppet bland andra åhörare och skäms ibland för att ställa ”dumma” frågor.

Personlig coaching tror vi löser dessa problemen. Dels pågår utbildningsprogrammen längre tid, 2-6 månader. Det gör att deltagarna får tid att bearbeta och testa de nya kunskaperna. Och dels så anpassas utbildningen till varje individ och företag. Generella synsätt översätts alltså till specifika tillämplingar vilket gör de nya kunskaperna både mer intressanta och relevanta i sammanhanget.

Målet med coachingprogrammen är att göra företagsledningar till mer kompetenta projektledare och beställare av digitala lösningar. De lär sig ställa krav och förstå hur webben påverkar ett företags affär.

Att vara en oberoende leverantör, utan förväntningar på att något ska procueras eller byggas, gör också samarbetet ”ärligare”. Både deltagarna och coacherna genomför projekten i kompetenshöjande syfte och för företagets bästa.

Läs pressmeddelandet här: http://www.webbstrategerna.se/aktuella-pressmeddelanden/

Läs mer om personlig coaching i webbstrategi på Webbstrategernas egen webbplats: www.webbstrategerna.se

Tack för att du läste

Magnus Brynestam