ADDQ Consulting är ett medelstort B2B-företag med ca 120 anställda som är specialister på test och kvalitet. Det blir allt viktigare för företag att hålla noggrann koll på agila processer, test, mätning och kvalitetssäkring. ADDQ hjälper samt utbildar företag i inom bl.a. kvalificerade testmetoder och kvalitetssystem. Företaget finns i Stockholm och Göteborg. När vi började vårt samarbete skedde det i en konstellation av byrån Hägvall & Sjöman, ADDQ och Webbstrategerna.

369
Fler besök från Google
325
Fler ord i sökresultaten
Kund: Addq Consulting AB
Huvudkontor: Stockholm
Typ av företag: B2B
Bransch: Kvalitet/Teknik/IT
Lösningar: Webbplats, Digital Strategi, Sökmotoroptimering

 

Webbplats: www.addq.se

Utmaningen

Kvalitet och test är en växande marknad och de stora konsultbolagen slåss om potentiella rekryter. Att synas och verka digitalt är därför en fundamental del av verksamheten eftersom det är viktigt att tidigt komma i kontakt med potentiella kunder och lägga en grund för eventuella affärer och  framtida anställningar.

Därför räckte det inte att bara ha ett en hemsida som visade upp ett starkt erbjudande och bra konsulter. ADDQ behövde också associeras med sin expertis och kunskap online så att potentiella kunder och rekryter kom i kontakt med ADDQ tidigt i beslutsresan – redan innan de ens funderat på att köpa tjänster eller att byta arbetsplats.

Utmaningen bestod därför att omvandla ADDQs webbplats från en tjänsteportfölj till en inspirationswebb med stor synbarhet framför allt i sökmotorerna. Före samarbetet påbörjades lade företaget också ner en hel del resurser på länkar och annonser – vilket naturligtvis löpande kostade pengar.

Webbplatsen hade några år på nacken och upplevdes teknisk och stel. Dessutom bestod den organiska söktrafiken (söktrafiken från Googles vanliga sök) till 75%+ av sökord som var direkt relaterade till företagsnamnet – dvs från människor som redan kände till ADDQ som företag.

ADDQS förväntan på vårt samarbete var i första hand att skapa en plattform för innehåll och att öka trafiken till webbplatsen.

Vi behövde en partner som kunde ge oss strategiska råd och som förstod kopplingen mellan digital marknadsföring och företagets övergripande utmaning. Det kände vi att Webbstrategerna gjorde.

Marie SundbomMarknad, Addq
ADDQ anlitade Webbstrategerna med en förhoppning att göra strategiskt smarta val med sin digitala marknadsföring och att hela tiden prioritera det som var absolut viktigast. En viktig del i samarbetet var den hjälp och den strategiska konsultation som ADDQ fick av Webbstrategerna.

Steg 1: Innehållsinventering

Det första vi gjorde var att tillsammans med Hägvall & Sjöman göra en innehållsinventering där allt innehåll som redan fanns publicerat på webbplatsen, innehåll som fanns i datorer och interna bloggar och innehåll i form av tryckta broschyrer m.m. gicks igenom. I genomgången la vi särskilt lade fokus på:

 • Vilka ämnen innehållet berörde
 • Var i beslutsprocessen innehållet hörde hemma
 • Vilket format innehållet hade (video, presentationer, e-böcker osv.)
 • Vilka sökord som hade direkt relevans med innehållet och därmed kunde få ökad trafik

Steg 2: Ny webbplats byggd på WordPress

Vi byggde också en helt ny webbplats på WordPress och tog fram ett skräddarsytt WordPresstema för ADDQ. Temat specialbyggdes utifrån flera perspektiv:

 • Responsivt WordPresstema med fokus på mobilanvändaren
 • Utökad användarupplevelse för att främja engagemanget hos besökaren
 • Utökad säkerhet med hjälp av SSL
 • Hastighetsoptimerad
 • Tekniskt sökmotoroptimerad
 • Förberedd för Inbound Marketing (call to actions, landningssidor, marketing automation)
 • Flera olika innehållstyper och specialbyggda landningssidor

Steg 3: Skapa innehåll utifrån målgruppernas problemställningar

Hemsidan byggdes som en sökmotorteknisk grundpelare som skulle underlätta när vi sedan fyllde sidan med innehåll. ADDQ var själva mycket involverade i denna process.

Vi valde att bygga hemsidan på WordPress just för att få en flexibilitet och snabbhet i den tekniska utvecklingen av plattformen. Vi har endast positiva erfarenheter av WordPress som publiceringsverktyg och det finns många funktioner att utgå från till en nästan obefintlig kostnad jämfört med konkurrenterna.

När webbplatsen lanserades började Addq själva publicera innehåll såsom artiklar, presentationer, videos, case studies, broschyrer och annat. Allt taggades och länkades smart för att förbättra den övergripande sökmotoroptimeringen och därmed också synligheten i sökmotorerna.

Steg 4. Sökordsanalys utifrån ett konkurrensperspektiv

I ett tätt samarbete valde vi sedan ut sökord utifrån ett par olika kriterier:

 • Ord som är vanligt förekommande hos ADDQs målgrupper
 • Ord som är förhållandevis enkla att synas på i Google (har låg konkurrens)

Ord som är strategiskt viktiga och som löser problem hos kunden eller framtida medarbetare

”Så länge du skapar engagerande innehåll som bygger på sökord som är utvalda med omsorg kommer du lyckas att öka din trafik,” säger Magnus Brynestam, digital rådgivare på Webbstrategerna.

Resultat

Fler besökare

Resultatet lät inte vänta på sig och redan efter någon månad kunde vi se tydliga trender kring synligheten i sökmotorerna.

Trafiken från sökmotorer ökade med över 350%

Efter 6 månader hade vi ökat den organiska sökmotortrafiken med 40%. Och efter 9 månader hade vi dubblat trafiken från Google från sökord som inte var relaterade till ADDQ som företag utan som handlade om utmaningar som potentiella kunder eller framtida anställda använde i sitt dagliga arbete. Ett år senare hade vi fördubblat denna trafik ytterligare en gång. En total ökning av den organiska sökmotortrafiken med 369%.

Samarbetet inleddes med Webbstrategerna

Samarbetet mellan ADDQ och Webbstrategerna inleddes sommaren 2016. Vi kan direkt se att sökresultaten påverkades och hur utvecklingen gått sedan dess.

Antalet ord som ADDQ rankar för ökade med över 300 %

Det var inte bara trafiken som ökade till ADDQ. Antalet ord som ADDQ syns för i Googles sökresultat har ökade med 325% under samarbetet och fortsätter att växa. Ju högre positioner dessa ord får i sökresultaten – desto fler klick och fler besök.

Antalet ord som ADDQ rankar för i Google har också växt i stadig takt vilket fört med sig en ökad association med termer som både potentiella kunder och framtida anställda använder i sitt dagliga arbetsliv. Ökningen under samarbetet uppgår till +325% och fortsätter att öka.

Mer trafik från ord som ADDQ annars inte hade fått trafik ifrån ger större möjligheter att tidigt komma i kontakt med potentiella kunder och framtida anställda. Något som är direkt anknutet nästan alla konsultföretags övergripande verksamhetsmål.

Webbstrategernas lösning har gett oss den trygghet, flexibilitet och skalbarhet vi behöver i arbetet med vår digitala marknadsföring. Men framför allt har de hjälpt oss att nå ut på nätet på ett sätt som vi inte trodde var möjligt.

Marie SundbomMarknad, Addq

Sammanfattning av vad samarbetet genererat för resultat

 • 369% mer trafik från sökmotorernas organiska sökresultat
 • 325% fler sökord associerade med företaget
 • Större andel nya besökare
 • Besparingar till följd av färre annonsinköp
New call-to-action

LÄS OCKSÅ

Smartoptics får 35x fler leads med Webbstrategerna & HubSpot

LÄS HELA KUNDCASET

Om författaren

Med 22+ års erfarenhet tillhör Magnus Brynestam (LinkedIn) en av pionjärerna inom digital marknadsföring i Sverige. Han har hjälpt 350+ kunder däribland popgrupperna ABBA och Roxette samt företag som Ericsson, Telenor och Telia att etablera och förbättra sin onlinenärvaro. Magnus är grundare och VD på Webbstrategerna och har en roll som senior digital strateg och Inbound Marketing konsult.

Vill du också ha mer trafik?

Vill vill höra vad du har för utmaningar och mål. Boka ett samtal med oss så hjälper vi dig vidare i dina funderingar. Ett samtal. Noll måsten.