Företag vi hjälpt nå fantastiska resultat

Kunder & referenser

Vi har hjälpt många företag över hela Norden att komma igång med inbound marketing och att få fler besökare, fler leads och fler affärer. Här ser du några av dem. Ta del av deras egna berättelser, insikter och framgångar.

EN AV TOP #10 INBOUNDBYRÅER I SVERIGE ENLIGT VÄRLDSLEDANDE HUBSPOT, 2020

Vinnande företag som litar på vår expertis

Vilka hjälper vi?

Vårt erbjudande är i första hand riktat mot marknadsteam, säljteam och ledningsgrupper på medelstora och stora B2B-företag i branscher med långa eller komplexa beslutsprocesser. Förutom detta har vi också rådgivningstjänster för mindre och konsumentriktade företag.

Attrahera rätt beslutsfattare till ditt varumärke och leverera värdefulla leads och kundinsikter till ditt säljteam

Dina marknadsföringsinsatser bör attrahera rätt beslutsfattare och generera leads som ditt säljteam kan och vill arbeta vidare med. Vi hjälper ditt marknadsteam att driva rätt trafik och bevisa din marknadsförings effekt på företagets försäljning.

Du får de senaste strategierna och metoderna som fungerar för företag just som ditt
Kreativa och avancerade knep för att skapa innehåll som driver trafik och försäljning
Kunskap om hur du linjerar hela din organisation runt dina marknadsinitiativ
Metoder och processer som effektiviserar ditt arbete och hjälper dig att jobba resultatdrivet

Få tillgång till marknadens smartaste säljverktyg och effektivisera ditt säljarbete för att stänga fler affärer snabbare

Med rätt processer och verktyg på plats kan du ta kontroll över dina säljinsatser, lägga tid på rätt affärsmöljigheter och stärka relationer med befintliga kunder utan att det tar tid från dig och ditt säljteam.

Du får processer, verktyg och strategier för att stänga fler affärer på kortare tid.
Du får vägledning i hur du kan jobba tätare med marknadsteamet för att ta fram innehåll som hjälper dina kunder att fatta affärsbeslut snabbare.
Kunskap om vilka leads du ska lägga din tid  åt och verktyg som hjälper dig se vilka leads som är mest intresserade av dina produkter eller tjänster.
Kreativa och smarta metoder för att öka försäljningen till befintliga kunder och nå en högre customer lifetime value och ROI.

Gå från planering till handling snabbt genom att implementera tillväxtstrategier anpassade efter hur dina framtida kunder fattar sina affärsbeslut.

Att driva digital försäljning kräver att både marknad, sälj och kundservice jobbar åt samma riktning. Först då kan du attrahera rätt beslutsfattare, göra dem till kunder och förstärka relationer så att nya affärsmöjligheter skapas.

Du får expertråd för hur ditt företag kan bli den mest trovärdiga aktören på marknaden
Hur du kan sluta slösa tid och pengar på processer som inte fungerar och rikta resurser på det som verkligen ger resultat.
Fokusera på rätt strategier och minska kostnaden per lead och stängd affärer.
Få rapporter kring ROI och prestandan av dina sälj- och marknadsföringsinsatser och få verktyg att planera försäljningen i en digital värld.

KUNDCASE

Så fick Semcon 20x fler leads och bevisad försäljning via digitala kanaler.

”Utmaningen för en marknadsavdelning är att alltid vara resultatdriven. Att kunna visa på vad som ger vilken effekt. Webbstrategerna har varit viktiga för oss i att hela tiden vara relevanta mot ledningsgruppen.”
Christian Borg, Digital Strateg, Semcon

FÅ REDA PÅ MER

KUNDCASE

Så fick Smartoptics 35x fler leads med inbound marketing och HubSpot

”Webbstrategerna har hjälpt oss mot ett mer strategiskt förhållningssätt när det kommer till digital marknadsföring och försäljning. Våra mål har gott och väl överträffats.”
Anette Engman, Marketing, Smartoptics

FÅ REDA PÅ MER

FLER KUNDREFERENSER & CITAT

Vad säger kunderna?

“Webbstrategerna är en proaktiv partner. De har ett genuint synsätt och är enkla att jobba med. Vi är tacksamma att de hela tiden har fokus på resultat.”

Hans KarlssonVD, Absorbest

“Webbstrategerna har försett oss med såväl strategisk vägledning som värdefull kunskap inom leadsgenerering, inboundkampanjer och HubSpot.”

Christian BorgDigital Strateg, Semcon

“Webbstrategerna har hjälpt oss att nå ut på nätet på ett sätt som vi inte trodde var möjligt.”

Marie SundbomMarketing, Addq