https://www.youtube.com/watch?v=lJdoXLv9yQc

Hur Semcon ökade sin leadsgenerering med 20x

I en vacker fastighet på charmiga Lindholmen i Göteborg hittar vi produktutvecklingsföretaget Semcon. Företaget, som har över 2000 anställda och verksamhet i 8 länder, har de senaste åren gjort en fantastisk varumärkesresa. Webbstrategerna har hjälpt Semcon med strategier och metoder för att kontinuerligt få större synlighet, ständig tillströmning av leads och bevisad försäljning via digitala kanaler. I det här kundcaset berättar vi hur.

Semcon jobbar med produktutveckling med människan i fokus. De är experter på att koppla ihop det fysiska och det digitala inom produkter, produktion och digitala tjänster. Semcon jobbar inom flera olika branscher såsom life science, energi, telekom och fordon.
På huvudkontoret i Göteborg sitter avdelningen group communications , en marknadsavdelning som nyligen tog emot utmärkelse för Årets varumärkesresa. Avdelningen ansvarar för hela koncernens kommunikation inklusive företagets digitala kanaler såsom webbplats, sociala medier.

Optimering gav tydliga resultat

När Semcon och Webbstrategerna inledde samarbetet såg man snabbt en ökning av den affärsdrivande trafiken till webbplatsen. Detta gjordes bl.a. genom en snabb men resultatfokuserad sökmotoroptimering och genom att skapa innehåll anpassad efter vad beslutsfattare i olika målgrupper söker när de gör sin research online. Arbetet gav snabbt resultat.
”Sedan vi började samarbeta med Webbstrategerna så har vi ökat affärsvärdet av den organiska trafiken med 450%. Genom samarbetet har vi lyckats bevisa försäljning via digitala kanaler och våra marknadsföringsinsatser”, säger Christian Borg, digital strateg på Semcon.

Påbörjade en inboundresa tillsammans

Optimeringen var första steget i den inboundresa Semcon genomgått senaste åren. Webbstrategerna har som en strategisk rådgivare och bollplank hjälpt till att driva igenom inboundkampanjer, strategier och metoder anpassade efter Semcons organisation, resurser och de olika affärsområdernas utmaningar.
Under samarbetet har vi använt ett agilt arbetssätt där vi efter varje leadskampanj anpassar vad vi ser fungerar. Det minskar riskerna för felinvesteringar, ökar resultatet snabbare och optimerar den kreativa processen.
”Sedan starten med vårat leadsarbete har vi stadigt ökat antalet leads och är nu uppe i en skara av 20 gånger så många som när vi började processen”, säger Christian Borg.

inbound marketing growthBättre överblick och bevisad ROI genom HubSpot

För att enklare kunna jobba resultatdrivet och för att få en överblick över allt som görs valde Semcon att använda HubSpot. HubSpot är världens ledande system för inbound marketing och marketing automation.
Genom HubSpot Marketing kan ett företag marknads- och säljteam följa företagets utveckling av trafik, leads och försäljning via digitala kanaler. Man kan se vart i köpresan leadsen befinner sig och identifiera var de största affärsmöjligheterna finns. Detta leder till att säljteamet kan rikta sina insatser på de mest kvalificerade leadsen istället för att att ringa kalla samtal eller åka på traditionella kundbesök som inte ger något.

Varför Webbstrategerna?

Så varför bestämde sig Christian och hans team att anlita Webbstrategerna från första början? Det fanns tre huvudsakliga anledningar:

  1. Webbstrategernas arbetsmetod passade Semcons organisation. Med en egen inhouseavdelning låg behovet på vägledning, coaching snarare än direkt utförande. Genom att löpande mäta och analysera vad Semcon utförde kunde Webbstrategerna komma med råd för hur både arbetet och marknadsföringsarbetet kunde optimeras.
  2. Strategin. Erfarenheten från hur andra B2B-företag jobbar med marknadsföring är särskilt värdefull när man provar metoder många på företaget är obekanta med. Genom ett tätt samarbete undviker man onödiga risker, får ökad förståelse internt och ser snabbare utväxling av investeringen.
  3. Fokus på resultat – inte timmar. Genom att fokusera på resultat har Webbstrategerna hjälpt Semcon att vara relevanta mot ledningsgruppen och ökat förståelsen internt för hur man kan nå dagens beslutsfattare och använda digitala kanaler som en mätbar försäljningskanal.

Summering av resultaten

Sedan starten av samarbetet har:

  • Värdet av den organiska trafiken ökat med 450%
  • Antalet leads ökat med 2000%
  • Bevisad försäljning och stark ROI