MARKNADCHEFER & MARKNADSTEAM

Ditt ansvar är större än någonsin i de nya digitala köpresorna.

Vi hjälper dig och ditt marknadsteam att anpassa och optimera ert arbete efter hur dagens beslutsfattare gör affärer online. Det gör vi genom att lära ut de strategier och metoder som vi vet ger bästa resultat för er B2B-försäljning – från att attrahera och engagera dina köpare till att visa på ökat resultat.

Marknad ska ta köparna hela vägen till utvärdering.

Det har skett ett skifte i rollernas ansvar för de olika stadierna i köpresan där marknad idag behöver hjälpa köparna igenom de stadier som säljteamet tidigare tog hand om. Dagens B2B köpare gör sin research på egen hand med den mängd av information som finns tillgänglig i digitala kanaler, men det är en komplex köpbeslutsprocess med många steg för dem att ta sig igenom. Därför är det viktigt att hjälpa köparna igenom dessa steg för att effektivisera vägen till köpbeslutet.

Tack vare den tekniska utvecklingen har du som marknadsansvarig samtidigt enorma möjligheter att med hjälp av smarta verktyg möta köparna i rätt tid, med rätt budskap. Men det gäller inte bara att du gör det – du behöver vara bättre än dina konkurrenter på det.

b2b marknadsföring - marknads och säljs roller
Traditionellt sett har marknad kunnat fokusera på att skapa kommunikation och bygga varumärke. Säljteamet har fört dialogen med kunderna och i stort sett ansvarat för all vägledning kring produkter och tjänster.
Digitaliseringen har gjort det naturligt för B2B-köpare att använda nätet för att få svar på sina frågor. Det leder till att säljare får mindre tid med potentiella kunder och marknad bär större ansvar att svara på frågor som skapar förtroende och leder till affärer.

Viktiga områden för att driva och optimera din digitala marknadsföring

DRIV MER TRAFIK TILL WEBBPLATSEN

Du behöver säkerställa att dina köpare kommer till just din webbplats när de söker svar.

För att få en rejäl ökning av antalet besökare krävs en perfekt Inbound marketing webbplats som attraherar och driver in dina potentiella kunder.

Innehåll som utbildar och skapar ett förtroende hos dina idealkunder tillsammans med tillväxtdrivet SEO-arbete leder till både fler och rätt besökare på webbplatsen.

GENERERA KVALIFICERADE LEADS

Det är inte volymen av leads du genererar som är viktig – det är kvaliteten.

Genom att ha koll på dina idealkunder och skapa buyer personas hittar du insikter om vilket innehåll som attraherar just era köpare, så att du fokuserar alla dina aktiviteter på att få fler av dessa att engagera sig med ditt innehåll.

Metoder och verktyg för lead identifiering och nurturing hjälper dig att guida dina leads genom köpresan så att du kan överlämna säljkvalificerade leads till säljteamet.

BEVISA ROI PÅ DIN MARKNADSFÖRING

En mätning är viktigare än alla andra – din avkastning på aktiviteterna.

Alla dina marknadsaktiviteter ska göras för att ha en inverkan på försäljningen. Du behöver säkerställa att du driver intäkter, på kort och lång sikt.

Kontinuerliga mätningar av resultatet och en tydlig ROI för dina aktiviteter hjälper dig att ta beslut om kommande aktiviteter men också att bygga förtroende i organisationen.

Så ger vi dig metoderna och verktygen att lyckas

VI BLIR EN DEL AV DITT TEAM

Vårt mål är att du ska lära dig alla de metoder och verktyg som gör dig och teamet framgångsrika. För att du samtidigt ska få största utväxling och nå resultat snabbare kombinerar vi utbildning med konkret resursstöd i både kampanj- och löpande arbete.

COACHING & TRÄNING

Med kontinuerliga avstämningar, utbildningar och workshops lär vi ut metoder och verktyg som hjälper dig och ditt team.
Vi anpassar nivå, tempo och stöd efter både individuella och teamets behov.

STRATEGI & PLANERING

Vi hjälper er att sätta upp den strategi som kommer att ge er bästa resultat och konkretiserar tydliga mål för att mäta våra framsteg. Vi gör även en planering utifrån er egen kompetens och resurstillgång.

Utvalt innehåll för marknadsteamet

marknadsteam-b2b-forsaljning
För ledningsgruppen

Vilken inverkan har marknadsteamet på b2b-försäljningen?

I oroliga tider kan det vara enkelt att dra i nödbromsen gällande företagets marknadsinsatser och till synes okontrollerade kostnader. Vad får vi egentligen ut av våra marknadsinsatser och hur kan vi få mer fart på…
Content Manager

10 saker du kan lära från konkurrenterna

Är det helt fel att sno någon annans idéer? Jag har nästan dåligt samvete av att skriva den här artikeln. Är det helt fel att sno någon annans idéer? Eller är det smart? Det kanske…
Egenföretagare B2B Inbound marketing
Content Manager

Så tar du fram innehållsidéer för din inbound marketing

Oavsett vilken bransch du verkar inom så finns det frågor som dina kunder vill ha svar på innan de bestämmer sig för att köpa dina tjänster eller produkter.  Men vad ska man skriva om som…
FLER ARTIKLAR, DOKUMENT & MALLAR

SKAPA EN SÄLJ- OCH MARKNADSSTRATEGI SOM STÄRKER SAMARBETE OCH NÅR BEVISADE RESULTAT

Låt oss växa tillsammans

Fyll i dina kontaktuppgifter för att boka ett första 30 min onlinemöte med vårt team