Därför ska du använda storytelling i din marknadsföring

storytelling inom inbound marketing

Berättelser är ett fantastiskt sätt att förmedla ett budskap med hjälp av känslor. En bra berättelse förstärker, förtydligar och hjälper mottagaren till insikter att basera sina framtida beslut på. Inom reklam och affärer kallas detta för business storytelling. I denna artikeln berättar vi hur du kan använda storytelling i din marknadskommunikation.

Varför ska man använda storytelling?

Att använda storytelling i ditt arbete med inbound marketing hjälper dig inte bara att synas och höras. Det hjälper dig att få din publik att känna och förstå. För det är det som storytelling handlar om. Att förtydliga och att skapa en känslomässig koppling mellan det företag brinner för och det dina prospekts eller kunder behöver.

Storytelling handlar om att sticka ut, inte att smälta in. Det handlar om vad publiken kommer ihåg.

Ditt mål är att skapa en mänsklig kontakt där mottagaren förstår det du försöker förmedla. Genom att få mottagaren att få förstå ökar chansen att de tar ett beslut baserat de känslorna.

”Människor köper inte vad du gör, de köper varför du gör det”

Simon Sinek

Vad du behöver för att skapa en bra story

För att göra en berättelse intressant brukar man tala om tre olika huvudkomponenter:

 • Det ska finnas en eller flera karaktärer
 • Det ska hända något
 • Berättelsen ska ha en lösning som förmedlar en insikt

storytelling - pojke tittar på ipad under täcketKaraktärer inom storytelling

And the Oscar goes to….

En berättelse ska såklart handla om någon. Det kan vara du, dvs du som person eller det företaget du jobbar på. Det kan vara din publik, ofta tilltalad du. Det kan också vara en tredje person t.ex. din målgrupp eller din kund.

Berättelser ur dina ögon

I det första perspektivet är det du själv som är huvudpersonen – som individ eller som ditt företag. Den här berättelsen handlar om dig, något du upplevt eller går igenom.

Genom att berätta i jag-form (eller vi-form) känns din berättelse extra trovärdig. Du har här möjlighet att visa en viss form av sårbarhet vilket i sin tur förmedlar trovärdighet och skapar trygghet. Till exempel kan du erkänna att du haft ett liknande problem men lärt dig hur man ska göra och hittat lösningen.

Berättelser ur mottagarens perspektiv

Ett annat perspektiv är när berättelsen handlar om den som läser eller lyssnar. Karaktären är alltså vår publik d.v.s. Du. Denna berättelsen handlar om ditt företag, dina utmaningar, dina framgångar, din målgrupp.

För att din berättelse ska vara trovärdig är det viktigt du känner till din publik väl. Du behöver vara insatt i hur personen som läser din berättelse tänker och känner och vilka utmaningar de ställs inför. Det blir inte särskilt trovärdig om du bara hittar på och hoppas att mottagaren ska känna igen sig. Här kommer arbetet med personas till sin rätt. Läs mer om hur du kartlägger dina kunders hinder, problem och utmaningar i vår guide.

Genom att visa att du förstår din publik kan du skapa en känsla av empati. Att du förstår din läsare och vill hjälpa hen att komma ur den situationen.

Berättelsen om en tredje person

Den allra vanligaste typen av storytelling brukar ske genom att berätta om en tredje person. Den personen kan vara äkta, t.ex. en kund. Det kan också vara en fiktiv person eller en representation av någon.

Genom att berätta om en person, ett företag eller en hel bransch kan få mottagaren att känna igen sig. Det väcker känslor som trygghet och att man hittat rätt.

Det finns givetvis fler perspektiv att använda inom storytelling. Ett är att skriva om ”oss”. Oss som människor, som bransch, som marknadsförare eller Stockholmare. Exakt vilken vinkling du väljer beror helt enkelt på vad du vill förmedla och för vem.

Handlingen i en berättelse

I en engagerande berättelse behöver det hända något. Ofta ligger handlingen till grund för en insikt eller förvandling. I affärslivet kan det översättas till en förändring. Det är helt enkelt lektionen i hur karaktären i berättelsen förändras det som sker.

Om din berättelse saknar handling eller konflikt är det troligtvis inte en bra berättelse utan snarare en säljtpich, ett reportage eller något somkanske inte ens är värt att berätta.

Använd konflikter i din storytelling för att skapa känslomässigt engagemang. Skriver du t.ex. om din kund kan du berätta hur en process fungerade före resp. efter de köpte dina tjänster eller produkter och få din mottagare att förstå vad detta innebar för kunden.

För att förstärka budskapet ytterligare har du både text, bilder, ljud och video till din hjälp. Rätt orval och symbolik kan betyda allt för att mottagaren ska komma ihåg din berättelse istället för att försöka lyssna in detaljerna.

Insikten – lösningen inom storytelling

Och så levde de lyckliga alla sina dagar. Eller hur är det alla bra sagor slutar?

Lösningen på en berättelse fullföljer syftet. Det är anledningen att du ville berätta din historia från första början. Utan att berätta om hur prinsen stred mot sjuhövdade drakar, hur prinsessan lev inlåst i ett torn och nästan blev bortgift till ett monster hade slutet inte blivit så vackert och värdefullt. Det hade t.o.m blivit ganska platt.

Likaså är det inom business. Om du bara säger rakt ut vad du säljer kan det kännas platt och ointressant. Men berättar du varför du gör det du gör och målar upp det genom att beskriva vad kunder fått genomlida på vägen väva ditt erbjudande till en berättelse som väcker känslor.

Exempel på bra storytelling

Det är viktigt att säga att det är berättelsen som är det bärande i storytelling. Men med ljud, video och bilder kan berättelsen förstärkas ytterligare. Här vill vi visa några exempel på bra storytelling.

Ciena, ett företag vars produkter ökar kapaciteten i fibernät och därmed möjliggör att tjänsteleverantörer som Netflix m.fl. når ut till sina användare gjorde för ett tag sedan en bra kampanj som förklarar varför deras tjänst är viktigt. De har dessutom gjort en till synes tråkig teknikprodukt till en attraktiv backstageupplevelse.

 

exempel på bra storytelling

Bra storytelling inom igenkänning

Vår kund Semcon (du kan läsa om vårt samarbete här) presenterar sitt syfte, sitt varför, genom en välproducerad film som närmast kan ses som ett mästerverk inom storytelling.  Varför? Jo istället för att berätta om all teknik, alla ingenjörskonster och tjänster man erbjuder så talar man om vad man förstår och hur viktigt det är för att kunna göra ett ett bra jobb. Semcon visar att teknik egentligen handlar om människor och genom att sätta människan först skapas den bästa tekniken.

Volvo visar varför deras bilar är som de är

Att Volvo genom åren har fått förståelse för de hårda vinterklimat som råder i norr är enkelt att förstå. Men att det ligger till grund för säkerhet, trygghet och svenskhet är det kanske inte så många som tänker på. Volvo förklarar syftet bakom sitt varumärke i denna fantastiska film ”Vintersaga”.

Exempel på storytelling där produkten används som huvudperson

Volvo Trucks är världskända för sin storytelling.

Först ut är den numera legendariska reklamfilmen Epic Split där stuntmannen och tillika hollywoodstjärnan Jean Claude Van Damme går ner i spagat mellan två lastbilar backar simultant och visar upp fantastisk precision. Filmen har nått över 100 miljoner visningar på Youtube.

Nyligen lanserades också en ny film, The Tower,  där Volvo Trucks VD står ovanpå en stapel av lastbilar. En film som låter kraften i företagets produkter tala för sig själv.

Men måste man lägga miljoner för att nå ut med sitt budskap med hjälp av storytelling undrar du säkert nu? Nej, såklart inte. Detta är bara exempel på företag som verkligen tagit storytelling på allvar. Du kan skapa berättelser i alla dess former. I text, i bild, i filmer eller poddar. Allt handlar om vad du vill förmedla och sättet du gör det kan förstärka ditt budskap.

Ett exempel är när Smartoptics, en annan kund till oss, ville använda storytelling gjorde de det med glimten i ögat. Med hjälp av enkla medel visar de sina kunder hur enkelt enkelt det är att installera sina produkter i ett nätverk

Så planerar du ett lyckat webinar – checklista

Har du någon gång hållit ett webinar så vet du att det är många förberedelser och mycket efterarbete som är alltför lätt att glömma bort. Här är en checklista för dig som ska planera och genomföra ett webinar.

Förberedelser

6-8 veckor före ditt webinar

 • Bestäm ditt syfte och mål
 • Bestäm vilket ämne ditt webinar ska handla om
 • Bestäm datum och tid för ditt webinar
 • Välj vem som ska vara din talare eller värd/värdinna
 • Kontakta eventuella partners, kunder eller andra som ska vara involverade

5 veckor före ditt webinar

 • Skapa en registreringssida
 • Välj vilken plattform du ska använda
 • Skapa en prel. innehållsförteckning för vad ditt webinar ska handlar om (outline)

3 veckor före ditt webinar

 • Skapa ett första utkast för din presentation i t.ex. Powerpoint eller Keynote
 • Skapa promotion/annonsmaterial
 • Boka eller köp in ev utrustning t.ex. headset/mikrofon, kamera etc.
 • Börja promota ditt webinar i de kanaler din målgrupp finns
  • E-post
  • Sociala medier
  • Blogg
  • Partners
  • Befintliga kunder (t.ex. genom dina kundansvariga)
  • Betald promotion och annonser

2 veckor före ditt webinar

 • Utbilda föredragshållaren i hur plattformen du valt för ditt webinar funkar
 • Ladda upp din presentation
 • Boka konferensrum eller annat tyst rum för dagen då du ska hålla ditt webinar. Glöm inte ha god tid för förberelser och att du ska hinna plocka undan.
 • Utöka annonseringen
 • Skapa ev. teaser för sociala medier
 • Be dina kollegor vara med och promota teasern i sociala medier

1 vecka före ditt webinar

 • Skicka påminnelse till de som redan registrerat sig
 • Promota ditt webinar på nytt i sociala medier, via e-post och mot kunder etc.
 • Gör ett genrep av ditt webinar
 • Anteckna vad som gick bra och vad som kan förbättras – lämna feedback till föredragshållaren

3 dagar före ditt webinar

 • Skicka påminnelse via e-post till registrerade deltagare och välkomna ev frågor redan nu
 • Säkerställ att det finns någon som kan hjälpa till vid behov dagen då webinaret hålls t.ex. med utskrifter, utrustning m.m.

På dagen för ditt webinar

 • Säkerställ att din föredragshållare är på plats
 • Fråga om personen behöver hjälp med något

Under ditt webinar

 • 5 minuter före webinar, logga in och lyssna som deltagare och be din föredragshållare testa mikrofon och uppkoppling m.m.
 • Meddela i sociala medier att webinariet strax börjar
 • Spela in webinariet

Efter ditt webinar

 • Justera ev anmälningssida
 • Ladda upp inspelningen på din webbplats
 • Ladda upp presentationen till din webbplats
 • Skicka tackmail med länk till inspelning och presentation till deltagarna
 • Lägg in deltagarna i ett nurturingflöde (lead nurturing)
 • Informera säljteamet om webinariet och förse dem med spårbara länkar
 • Analysera ditt webinar och se vilka som inte dök upp, vilka som var mest engagerade osv.
 • Ha en feedbackmöte med föredragshållaren vad som gått bra, mindre bra och vad som kan förbättras.
 • Skapa innehåll som hänvisar till ditt webinar t.ex. bloggartiklar som summerar och uppmanar att se inspelningen.
 • Skapa sociala medieposter för de olika punkter eller frågor som togs upp i ditt webinar och publicera dessa